Domů Hardware a software MS Word 2003 MS Word 2010 MS Excel 2003 MS Excel 2010 MS PowerPoint Windows XP Od každého kousek

Od každého kousek


Tvorba www stránek, a další aplikace.
MS Publisher - nástroj pro tvorbu reklamních letáků

MS Publisher - nástroj pro tvorbu reklamních letáků

 

V rámci některých sad programů MS Office naleznete program s názvem MS Publisher. Jedná se o program, který je určen k publikování obchodních i jiných materiálů. Co umí?

Umožňuje vytvářet, navrhovat i publikovat různé pracovní i nepracovní materiály, které lze vytisknout, zaslat e-mailem nebo publikovat na webu pomocí příjemného uživatelského rozhraní.  

Po spuštění programu Publisher se zobrazí okno, ve kterém se nachází podokno úloh Nová publikace s nabídkou různých možností pro další tvorbu.

 

 

Jestliže by se toto podokno nezobrazilo, pak stačí v nabídce Soubor klepnout na příkaz Nový.

V podokně úloh máte čtyři položky pro vaši další tvorbu. Jedná se o Publikace určené pro tisk, Weby a e-maily, Sady návrhů nebo Prázdné publikace. Co to znamená?
Publikace určené pro tisk - po klepnutí na tuto skupinu se zobrazí různé šablony pro publikační materiály určené k tisku, například brožury, kalendáře, pozvánky, vizitky, formuláře nebo jen hlavičkové papíry.

 

 

Weby a e-maily - po klepnutí na tuto skupinu se zobrazí návrhy pro tvorbu webových stránek. Stačí si jeden návrh vybrat a ten vás pomůže nejenom vytvořit vzhled internetové stránky, ale vše také uložit do tvaru, který je vhodný pro publikaci na internetu.

 

 

Navíc si zde můžete vybrat i z velkého množství návrhů pro dopisy elektronické pošty. Tyto zprávy pak můžete využívat programem MS Outlook.

Sady návrhů -V sadě najdete například šablonu pro dopis, obálku, brožurku, pozvánku,... Prostě, když se potřebujete jako firma či sdružení jednotně prezentovat vůči okolí, pak určitě tuto položku vyzkoušejte.

Prázdné publikace - pod touto položkou najdete různé formáty papírů, kartiček,... a jejich uspořádání. Jedná se pouze o prázdné dokumenty (pohlednice, vizitky, brožury, plakáty, karty, nápisy,...), u kterých jsou především definovány rozměry, které jsou běžně používány.

 

Když klepnete na Prázdnou publikaci a vyberete některou z uvedených možností, zjistíte, že se vám bude program snažit pomáhat pomocí podokna úloh, ve které vždy najdete jednotliví prvky či různá nastavení, které můžete při vlastní tvorbě využívat (například v podokně úloh Možnosti Stručná publikace, kde se dá nastavit rozložení, barevné schéma i písmo na stránce používané).

 

 

Důležité je si však uvědomit, že nemůžete psát volně text jen tak na pozadí přímo na stránce jako v textovém editoru. Každý text, který na stránku vložíte, může být součástí nějakého grafického objektu nebo přímo napsaný v textovém poli (obdobně jako objekty ve snímcích prezentace PowerPoint). To znamená, že tvorbu publikací v pojetí programu si můžete představit jako hraní a skládání objektů na papíře. Vkládání jednotlivých objektů: textových polí s textem, obrázků, tabulek a dalších grafických nebo textových prvků.  Jejich posouváním a přeskupováním pak dostáváte určitý vzhled stránky, který by mohl odpovídat daným podmínkám. Pokud jste již s některými objekty tohoto typu pracovali například v programu MS Word či MS PowerPoint, nebojte se vše zkusit i při tvorbě publikací v tomto programu.