Domů Hardware a software MS Word 2003 MS Word 2010 MS Excel 2003 MS Excel 2010 MS PowerPoint Windows XP Od každého kousek

MS PowerPoint


Tvorba vlastní prezentace v PowerPointu

Prezentace v POWERPOINTU

Prezentace je sdělení informací s využitím i vizuálních (obrazových) prostředků. K prezentaci je využito stojanů s papírem o rozměrech A0, apod., v závislosti od počtu posluchačů a samozřejmě psaní na tabuli tučným Fixem.

Počítačová prezentace je modernější forma sdělení informací.


Účel a cíl prezentace

Účelem je předávání informací posluchačům, ve škole je to výklad profesora, referát studenta, v podniku to může být nastínění strategie, informace o výsledcích prodeje či hospodaření apod.

Cílem prezentace je vždy, aby si posluchači zapamatovali co nejvíce a podle ní směřovali své jednání a činnosti.


Zásady úspěšné prezentace

  • Předně musí mít řečník dobře připraveny materiály a znát danou problematiku.
  • Musí mát připravenu místnost (dostatečný počet míst, osvětlení, prostor kolem plátna, či tabule, aby sám nezakrýval nějakou část), techniku (tzn. nemít zrovna vypsané Fixy, aby byl funkční mikrofón, projektor, nebo počítač apod.), vhodné oblečení (aby místo prezentace nepoutal pozornost svým zjevem sám řečník).
  • Při prezentaci musí řečník mluvit pomalu, zřetelně, plynule, používat výrazy srozumitelné pro posluchače, dívat se posluchačům do očí a sledovat jejich reakce.
  • Prezentace musí být přiměřeně dlouhá, popř. s přestávkami, je potřeba vybírat podstatné informace a detaily nechat na samostudium či na přestávku.
  • Čas prezentace je nutné si vyzkoušet a stopovat hodinkami předem, aby nám nedošly slova, či jsme museli z časových důvodů cosi podstatného vynechat.

Technické vybavení pro prezentace

Promítnout své myšlenky je možné na monitorech počítačů, a přitom kreslit na tabuli.

Dataprojektor – umožní promítnout obraz z počítače, DVD přehrávače, nebo videa na plátno.


Laserové ukazovátko je vhodným doplňkem každého projektoru. Ovladače maši mohou přenášet pohyb ruky na pohyb kurzoru na plátně.

Interaktivní tabule umožňuje promítání obrazu z PC na zdi, tabule a plátna, jako by jsme psali suchým fixem a zároveň je možno klepnutím prstem ovládat aplikace (programy), dopisovat text z klávesnice a výsledný obraz si poté můžeme uložit pro další prezentaci.

Zpětný projektor, diaprojektor, vizualizér - umožňuje promítat fotografie a texty z předloh (kniha, poznámky na papíře, průhledné folie apod.Počítačová prezentace

Je to vlastně vytvořená skupina snímků, které se střídají po klepnutí myší nebo na klávesnici.

Je možné i nastavit čas, kdy následují snímky a události (efekty) za sebou. Jednotlivé snímky obsahují text, obrázky, odkazy na www. Stránky, grafy apod.


Pro tuto práci používáme program, který je součástí MS OFFICE, a to POWERPOINT.


Práce s POWERPOINTEM: Po spuštění programu se objeví základní nabídka:Po klepnutí na nový snímek::Můžeme vybírat další motivy rozmístění textu a objektů z pravé strany.

Dále můžeme vložit nadpis a kliknutím pravým tlačítkem myši vybrat animaci pro efekt zobrazení textu.


Vybereme například efekt psacího stroje. Zvolíme přidat efekt 1. / počátek / další efekty a vyhledáme barevný psací stroj. Automaticky se nám nastaví spuštění po klepnutí myší, ale můžeme si nastavit dle sebe další možnosti např. po předchozím, pokud časujeme snímky za sebou a dále si zvolíme rychlost zobrazení. Pokud chceme časovat přesněji, použijeme volbu časování 2.Dále můžeme volbou efekt přidat také zvuk. Doporučuje se použít formát *. wav, nebo *. mp3.


Tytéž efekty můžeme použít pro všechny objekty v prezentaci, a pokud použijeme zvuk, musíme spolu s prezentací do stejné složky umístit také zvukový soubor. To samé se týká použití dalších souborů mimo prezentaci spouštěných hypertextovými odkazy, to znamená, že obrázek či tabulka nebo graf je zvlášť (nevešly by se do formátu prezentace) tak je také umístíme do složky.


Nezapomeneme si vše ihned vyzkoušet, jak efekt bude vypadat v praxi, jestli nám hudba nehraje příliš dlouho, nebo naopak krátce. K tomu máme další tlačítka 3. :V dalším si můžeme nastavovat tyto objekty v prezentaci: Texty, schémata, tabulky, grafy, vkládat obrázky, videa, zvuky, pozadí snímků a ovládací prvky (odkaz na další stránky, snímek, web).